Categories
Kultuuriline Poeetiline

Luule mitteduaalsuse väljendajana

Kuidas väljendada väljendamatut, kirjeldada kirjeldamatut, öelda öeldamatut, kuid ometi selgelt ja võimsalt kogetavat? Mind huvitab nähtus, mille võtaksin kokku sõnadega: “Luule kui kogemusliku mitteduaalsuse avaldumisvorm”. Kas ja kus on keegi seda teemat eesti kultuuriruumis käsitlenud, olgu otse või riivamisi? Esimeses lähenduses pean silmas esseistlikku ja kirjandusteaduslikku lähenemist, kuid muidugi mitte ainult. Samuti ei sea ma […]